TYRA                                Pedagogisk dokumentation


Vi använder oss av Förskoleappen TYRA som är ett pedagogiskt hjälpmedel där vi som pedagoger dokumenterar ert barns utveckling och lärande i en portfolio. I TYRA kan ni som föräldrar också följa ert barns dag genom Bloggen. Det finns en kontaklista som ni kan använda er av vid tex kalas eller när ert barn vill leka med någon kompis. Ni lägger in vistelseschema för ert barn och vi kan se lätt se hur beläggningen ser ut på förskolan och lägga bästa schemat för personalen för att det skall bli så bra och utvecklande miljö för era barn som möjligt.